Kỹ thuật yoga

Hướng dẫn kỹ thuật tư thế Bánh xe (Chakrasana)

Video hướng dẫn các bài tập khởi động, chuẩn bị cho tư thế Bánh xe (Chakrasana/ Urdhva Dhanurasana).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *