KHÓA HỌC YOGA

Các khóa yoga tại Origin Yoga & Health Coach gồm có:

👉 Dành cho những người mới bắt đầu muốn học về nền tảng yoga: xin vui lòng xem tại đây http://bit.ly/2zrN2TP

👉 Dành cho các anh chị muốn tập yoga kèm riêng tại nhà: chi tiết tại đây

👉 Dành cho các anh chị muốn tham gia khóa 200 giờ HLV Yoga & dinh dưỡng phục hồi (Yoga & Nutrition Coach): chi tiết tại đây http://bit.ly/2Y2teQQ

👉 Dành cho các anh chị đã là Huấn luyện viên yoga và muốn tiếp tục nâng cao:

  • Khóa 300-hour Advanced Yoga teacher: chi tiết xem tại đây http://bit.ly/36xMES8
  • Khóa 15 giờ Giải phẫu học toàn diện trong yoga – Cơ bản: chi tiết xem tại đây http://bit.ly/2rEjqm9
  • Khóa 20 giờ Giải phẫu học toàn diện trong yoga – Nâng cao (bắt buộc tham gia khóa 15 giờ cơ bản trước): chi tiết xem tại đây http://bit.ly/2ss4QxV